Categories
Uncategorized

Погляди науковців ХХ століття на періодизацію української мови

Морачевського. Переклад «Нового Заповіту» було закінчено П. Морачевським 16 листопада 1861р., однак через утиски української мови в Російській імперії його було надруковано лише 1907р.1811р. — закриття Києво-Могилянської академії. Серед інших вимог українців до австрійської влади було запровадження в школах і адміністративних установах Східної Галичини української мови. Подією став вихід того року україномовного тижневика «Зоря Галицька».

  • Титульна сторінка 4-го видання «Євангелія від Матвія» у перекладі українською мовою П.
  • Але це не стара ц.-слов.
  • Розмовна мова південних районів Русі X—XIII ст.
  • Це вповільнило розвиток української мови.

Збагачення виражальних засобів української мови (зміни в лексиці, фразеології). Боротьба в Галичині за літературну мову на народній основі («Русалка Дністровая»). Будь ласка, https://www.okhtyrka.net/content/view/13348/238/ допоможіть удосконалити цю статтю, погодивши стиль викладу зі стилістичними правилами Вікіпедії. Можливо, сторінка обговорення містить зауваження щодо потрібних змін.

І урядовою мовою. Жанрах і стилях характеризується в кін. Поновною церковнослов’янізацією її (т. зв. друга хвиля ц.-слов. впливів). Але це не стара ц.-слов. Мова, а зреформована в Болгарії патріярхом Євтимієм у дусі часом штучної архаїзації, наближення синтакси й письма до грец. Мови, плекання реторичного стилю.

Науковці, що займалися вивченням проблеми походження мови[ред. | ред. код]

У Росії, Молдові, включаючи невизнану ПМР, у Білорусі, Румунії, Польщі та Словаччині. Мовні позиції та мовотворча діяльність Бориса Грінченка. Проповідницькому («Поученіє Кирила Туровського», «Слово о законі і благодаті» київського митрополита Іларіона). Епістолярна спадщина (листи від Гостяти, листи від Михайла).

До самого кінця XIV століття Київ — «мати городів руських «включався в територію Великої Русі. Більшість гіпотез щодо прабатьківщини слов «ян локалізує її цілком або частково на території сучасної України, а за географічні орієнтири переважно беруться Дніпро, Дністер і Карпати. Душею мови, її «алгеброю «є граматика.

реферат на тему наукові версії вчених про походження української мови

— наказ Синоду Київському митрополитові Самуїлу Милославському ввести в Києво-Могилянській академії та в усіх школах України російську мову викладання, в результаті чого на Лівобережжі зникло 866 українських шкіл. Будь ласка, ознайомтеся з відповідним обговоренням та за можливості виправте недоліки. Переклад зі староукраїнської літературної М. Мовна єдність народу збереглася й посилилася скоріше не всупереч драматичним історичним подіям, а завдяки їм. Політична незалежність (чи боротьба за неї) зазнала краху, й культурний розвій загальмувався, проте мовна єдність зміцнилася. Грамота молдовського господаря Олександра Доброго львівським купцям на торговельні пільги, написана «українською актовою мовою» («руською мовою») у Сучаві 8 жовтня 1408р.

Формування сучасної мови (кінець XVIII — початок XX ст.)[ред. | ред. код]

[…] Посилити нагляд з боку місцевого навчального начальства, щоб не допускати у початкових училищах викладання будь-яких предметів малоросійським наріччям. […] Не допускати ввезення в межі Імперії, без особливого на те дозволу Головного Управління у справах друку, будь-яких книг, що видаються за кордоном малоросійським наріччям. У південно-західних говорах перехід [а] в [е] після пом’якшених приголосних ([‘tʲamɪtɪ] → [‘tʲemɪtɪ]). У деяких говірках ствердіння середньопіднебінних ([‘ʃʲapka] → [ʃap’kɪ]). У цей час в Україні виникає друкарство, першими друкованими працями стали «Євангеліє учителноє» 1559р. Та «Острозька Біблія» 1580—1581рр.

Царук намагався уникнути політичного підходу до розв’язання проблеми класифікації слов’янських мов. Учений виявив численні факти, які засвідчують генеалогічну пов’язаність української мови не тільки зі східним, а й із західним слов’янським ареалом . Творення укр. Держави 1917 — 20, а пізніше політика українізації принесли, з одного боку, поширення Л.

Природно, що не у всіх народів вона виявляється одночасно і з однаковою силою. Унаслідок міграційної взаємодії людності дулібського та інших племінних об «єднань, а можливо, за певної участі й неслов «янських племен, сформувався етнос, котрий на початку IX століття створив державу, відому під назвою Київська Русь. Представники школи Демокріта стверджували, що назви зовсім не пов′язані з природою речей, що жоден предмет не потребує її. Енгельса, незважаючи на стрункість, не може дати відповіді на низку запитань.

Коли у Києві, Чернігові вже були величні храми, у Польщі тільки починали будуватись маленькі молитовні. А літописання в Польщі виникло на двісті років пізніше, ніж на Русі, та й то латинською мовою. «На жаль, нам, полякам, нічого читати з перших шести століть нашої історії «(Я.Парандовський). Елементи східнослов «янські складають її другу половину. Важко сказати, чого більше в цій східнослов «янській половині сучасної російської літературної мови — українсько-білоруського чи власне російського, в усякому випадку дуже багато спільного східнослов «янського «(В. Журавльов). «Українізована старослов «янщина «— давньоруська писемна мова поширювалась по всій території Київської держави.

Відображення розвитку української літературної мови в українській художній літературі (мовотворчість Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Олександра Довженка, Олеся Гончара, Михайла Стельмаха та ін.). Народна основа мови творів І. Котляревського. Широке, але переважно бурлескне використання І. Котляревським української розмовної мови і мовних багатств усної народної творчості в «Енеїді». Строкатість у мові творів І.