Categories
Uncategorized

Ст 2 ЗУ Про наукові парки Законодавство про науковий парк Стаття Закону України зі змінами 2024 рік

Програма розвитку наукового парку затверджується засновниками (учасниками, акціонерами) у тримісячний строк після його створення та оновлюється за потреби. Контроль за цільовим використанням наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні, здійснюється відповідно до закону. Відомості про засновників наукового парку, наявну та потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, що будуть використовуватися в діяльності наукового парку. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України. Юридична особа, група юридичних осіб або господарське об’єднання, що створюється з метою розвитку науково-технічної та/або інноваційної діяльності, використання наявного наукового та/або інноваційного потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації наукового, науково-технічного (прикладного) результату, реалізації інноваційного продукту та/або інноваційної продукції, впровадження інновацій. Верховна Рада прийняла ряд нормативних актів, метою яких є активізація наукової діяльності. Зокрема, народні депутати прийняли Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків”.

Майнові, фінансові та інші наслідки, що можуть виникнути між партнерами наукового парку в разі припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково, визначаються у договорі про партнерство. Вищим органом управління наукового парку є загальні збори засновників наукового парку, функції яких визначаються статутом наукового парку. Дані про засновників наукового парку, наявну та потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, що будуть використовуватися в діяльності наукового парку. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила, встановлені в таких міжнародних договорах.

закон україни про наукові парки

В частковій окупації — «Білобережжя Святослава», що на Кінбурнському півострові. Через десятки пожеж вигоріло щонайменше 4000 га парку, постраждали понад 3 млн хвойних дерев. Про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту України.

Які заповідники може втратити Україна через війну: збитки, загрози і наслідки

На мінах підривалися працівники і парку, і Лиманського лісгоспу, повідомив Приймачук. Майстер лісу загинув, а інспектор охорони травмував ногу через підрив на «пелюстці». Попри це «Святі гори» відновлюють роботу, на місце прибули 63% штату, хоча умови в прифронтовому регіоні лишаються вкрай складними.

Під контролем РФ з початку бойових дій розташовані в лівобережній частині пониззя Дніпра «Олешківські піски». Комплекс потерпає від пожеж і є замінованим. Науковий, технологічний парк припиняється в порядку, визначеному законодавством України. Науковий парк припиняється в результаті реорганізації чи ліквідації. Ви можете зробити це самостійно або спитайте системних адміністраторів… Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах у банківських та інших фінансових установах. Запровадити довгостроковий моніторинг відновлення екосистем і популяцій видів флори й фауни.

Що ми отримаємо — велике питання, бо по всіх шрамах зруйнованої природи легко підуть інвазивні чужорідні види, які можуть повністю змінити рослинні чи тваринні угруповання. Наша природа змінить своє обличчя, це також можливо, це реальна загроза, і над цим потрібно працювати», — підсумувала Петрович. Економічне відновлення країни після війни теж несе загрозу довкіллю. Петрович зазначає, що в цей момент важливо не допустити неконтрольоване використання природоохоронних територій і природних ресурсів.

Прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків”

Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. Або перечитайте сторінку заново, якщо довго не відповідає. Нормальне відображення сторінки не можливе через відсутність багатьох потрібних функцій. Оцінити збитки і визначити території, які слід відроджувати, розробити плани із відновлення екосистем. Обстежити, розмінувати та очистити від вибухонебезпечних предметів близько 1 млн 200 тис. Га природоохоронних територій. У науковців поки відсутня можливість вивчити, що відбувається з довкіллям, перетвореним на поле бою.

Порядок припинення дії договору про спільну діяльність. У разі коли інноваційний парк є групою юридичних осіб, такий інноваційний парк провадить свою діяльність на підставі договору про спільну діяльність. https://erudyt.net/reklama/vidpochynok/stara-shkola-chomu-klasychni-sloty-dosi-v-prioryteti.html Супроводження комерціалізації наукового, науково-технічного (прикладного) результату та впровадження інноваційної продукції. Інформаційна підтримка та інші завдання, не заборонені законодавством.

Інфраструктура інноваційного парку поєднує в собі елементи інноваційної, дослідницької та іншої інфраструктури, що сприяє провадженню наукової, науково-технічної, інноваційної та високотехнологічної підприємницької діяльності. Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування інноваційних парків на території України з метою забезпечення розвитку економіки України інноваційним шляхом, активізації інноваційної діяльності, розвитку сучасної інноваційної інфраструктури, виробництва та впровадження інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. 14) у тексті Закону слова “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і числах замінити словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі, а слово “статут” в усіх відмінках і числах – словами “установчий документ” у відповідному відмінку і числі. Засновники наукового парку зберігають статус юридичної особи і на них поширюється дія законів щодо регулювання їх діяльності. У разі скасування державної реєстрації проекту наукового парку щодо нього припиняється дія статей 19, 20 цього Закону. Проекти наукового парку, реалізація яких потребує державної підтримки згідно із статтею 19 цього Закону, підлягають державній реєстрації Кабінетом Міністрів України.

Припинення функціонування наукового парку здійснюється виключно шляхом його ліквідації за рішенням засновників або на підставі рішення суду. Передача до статутного фонду наукового парку нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, що перебувають на балансі державних суб’єктів господарювання, здійснюється за умов додаткового погодження з Фондом державного майна України. Строк реалізації проекту наукового парку не може перевищувати семи років з дня його реєстрації.

Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах у рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з урахуванням вимог законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”. «Ухвалений законопроєкт має розв’язати проблеми бюрократії при створенні наукових парків, надати право закладам вищої освіти та науковим установам бути засновниками декількох наукових парків, налагодити чіткий механізм виконання інноваційних проєктів, розширити джерела фінансування. Наукові парки мають стати ефективним інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів», – зауважив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть бути засновниками юридичних осіб та/або їх об’єднань для організації та виконання проектів наукового парку. Контроль за цільовим використанням наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, здійснюється відповідно до закону.

«За» проголосували 330 народних депутатів. Статус засновників наукового парку визначається відповідно до Закону України “Про наукові парки”. Реорганізація наукових парків може здійснюватися, якщо суб’єктами такої реорганізації будуть заклади вищої освіти та/або наукові установи, які є засновниками (учасниками, акціонерами) відповідних парків. Науковий парк повинен мати програму розвитку, що затверджується у порядку, визначеному установчим документом, у якій зазначаються стратегічні цілі, конкретні кроки щодо їх реалізації, очікувані результати та показники їх виконання.