Categories
Uncategorized

Освіта, наука, технічний прогрес і культура в період “довгого” ХІХ століття Тест з всесвітньої історії «На Урок»

Картель — форма монопольного об’єднання, учасники якого зберігали фінансову й організаційну незалежність і домовлялися лише про ціни на товари, умови продажу та сфери впливу з метою отримання прибутку. «Болото» — умовна назва депутатів Конвенту, які під час Великої французької революції не приєдналися до жодного з політичних угруповань. — суспільно-політичний рух за право участі жінок у політичному житті й виборах; радикальна гілка фемінізму. — напрямок внутрішньої політики держави з метою забезпечення гідних умов життя малозабезпеченим верствам населення.

культура що відповідає інтересам уподобанням і потребам широких верств населення

Інформація поступово втрачає свою актуальність, тому має поновлюватися з кожним новим поколінням. Переосмислення інформації забезпечує функціювання культури як системи, що розвивається сама по собі. Льюїс Морган, Фрідріх Енгельс розглядали цивілізацію як ступінь соціального процесу, наступну за дикістю та варварством. На цьому ступеню виникають різні форми суспільства, тому в науці утверджується існування різних цивілізацій. У XIX столітті під цивілізацією стали розуміти стан суспільства, що вже досягнутий. Чаадаєв ототожнювали цивілізацію із західною цивілізацією, хоча при цьому визнавали єдність історичного процесу.

Семіотика культури[ред. | ред. код]

Бортницький інструментарій зберіг давні форми та типи інструментів для обробки деревини, для підняття на дерево вуликів та пристрої, які використовували для підйому на дерево — шкіряна або конопляна (корпив’яна) мотузка 20-метрової довжини. Орнамент складається з різних елементів рослинного та геометричного характеру. Серед них виділяються жіночі і чоловічі знаки, знаки-обереги та елементи, зміст яких розкривається в контексті загальної побудови орнаментальної композиції. Поєднання різних елементів орнаменту створює композицію, через яку можна розповісти цілу історію. Знання про зміст кожного елементу, а також вміння прочитувати їх, є живим явищем кримськотатарської культури. Для вирішення цієї проблеми культуру необхідно розглядати у межах нинішнього соціокультурного контексту українського народу. П’ятий – від часів зруйнування Гетьманщини і до початку XX ст.

Простори назв

Показовою є народна манера виконання пісень гуртом «Червона калина». З одного боку, вона точно відповідає принципу звукоутворення і стилістиці автентичного звуку, а, з іншого боку, позбавлена крику і є дуже співучою. Можна сказати, що гурт колективно досягнув вершини виконавської майстерності саме в народній манері співу, зберігаючи набуту практику попередніх поколінь. Основна історична зона побутування елемента – місто Кролевець та села Кролевецького району Сумської області, а також міста Ніжин, Козелець, село Рихли Чернігівської області. Козацтво як окремий стан до тепер не зберігся, тому приналежність тієї чи іншої пісні до козацької визначається за такими ознаками, як текст та музична мова. У сюжетних мотивах декору відображено історію, життя, побут, фольклор, вірування та обряди гуцулів; навколишня флора і фауна.

Це одна з найвідоміших українських художниць представників наївного мистецтва, лауреат Національної премії України ім. Петрикі́вський ро́зпис, або «петрикі́вка» — українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке зародилося на Дніпровщині в селищі Петриківка. Із використанням спеціальної обпалювальної печі — горна, виготовляли більшість керамічного посуду в Київській Русі, де гончарне ремесло досягало високого рівня. В Україні почали застосовувати досконаліший та продуктивніший ножний круг. Вже з ХІ століття, відомі театральні вистави скоморохів. В часи Київської Русі елементи театру були присутні в церковних обрядах.

Працює з темами політик ідентичності, пам’яті, фемінізму та квір теорії і практики. Бортництво — традиційний промисел, старовинна форма лісового бджільництва. Виникло у ранньому середньовіччі в лісовій частині Європи. Сьогодні головним осередком поширення елемента є с.

Кримські татари протягом тривалого часу зберігають звичай прикрашати будинок орнаментованими предметами декоративного та ужиткового призначення. Вироби з традиційним кримськотатарським орнаментом Орьнек завжди є гордістю сім’ї, їх ретельно зберігають і передають у спадок. Внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони у 2016 р.

Культура Русі[ред.

Крім того, на місцевому рівні затверджуються щорічні плани реставрації пам’яток, благоустрою території та реконструкції інженерних мереж об’єкта. Професійний шлях починала як режисерка районного Будинку культури, а після закінчення Національної академії державного управління працювала на керівних посадах у галузі культури в органах державного управління та місцевого самоврядування. Сільськогосподарський ландшафт херсонеської хори на Гераклейському півострові, що сформувався в ІV–ІІІ ст.

Спочатку це тлумачилось як отримання конкретного прибутку та залучених коштів, пізніше як менеджмент та маркетинг в культурних організаціях. Після гірких спроб визначити важливість культури за допомогою конкретних економічних чинників було вивчено вплив культури на економіку конкретних міст та територій. Поняття «Культура» почало тлумачитись як ресурс змін якості життя шляхом створення додаткової вартості продуктів та територій та покращення умов зайнятості населення. Орьнек – так називається традиційний орнамент кримських татар. Це дивовижне явище народної культури, чия тематика, символіка, технологія мають коріння у давній історії Криму. Починаючи із 80-х років ХХ століття роль культури у світі розглядається як креативна складова розвитку економічного сектору. Спочатку це тлумачилось як отримання конкретного прибутку та залучених коштів, пізніше – як менеджмент та маркетинг в культурних організаціях.

Значущими, визначальними, головними для людини в цілому є не біологічні, а суспільні закономірності його розвитку» Особистість — активний соціальний елемент, що здатен конструктивно змінювати не тільки своє життя, але й життя навколишніх людей. https://nikopolnews.net/rm/pariplay-spivpratsiuie-zi-skillzzgaming-dlia-poshyrennia-ekskliuzyvnoho-kontentu-v-ssha/ Запропонована група дерев’яних церков є унікальним реліктом завершеної в наш час багатовікової лінії розвитку традиційних дерев’яних святинь. Її занепад викликали пануючі сучасні відносини – демографічні, технологічні і стильові тенденції.

Структуралізм— філософська й культурологічна школа початку XX століття, основи якої заклали К. Ці вчені висунули завдання подолати описовість при аналізі культури, поширити на гуманітарне знання методи точних природознавчих наук (математичне моделювання, комп’ютеризацію та інше). Метою структуралізму було виявити структури, сукупності відносин між частинами цілого. Основні структури, що регулюють духовно-творчу діяльність людини, діють підсвідомо.